Skip Navigation LinksHome | Nieuws | 5 miljoen euro voor innovatieve MKB-bedrijven in Twente

€5 miljoen voor innovatieve MKB-bedrijven in Twente

Regio Twente stelt via het ‘Twentse fonds Innovatie in gemeenten’ de komende vier jaar €5 miljoen beschikbaar voor innovatieve Twentse MKB-bedrijven tot maximaal 50 werknemers. Het gaat het om kredieten tot maximaal €150.000 of vouchers tot €5.000 voor bedrijven die innovatieve producten of diensten ontwikkelen die ook snel arbeidsplaatsen opleveren. De aanvragen gelden met name voor de sectoren zorg, veiligheid en duurzaamheid. Het fonds staat vanaf oktober open voor aanvragen. Bedrijven kunnen een aanvraag indienen bij Kennispark Twente. De ondernemer wordt bij Kennispark Twente vanuit één loket ondersteund bij het verder uitwerken van de aanvraag. Die wordt beoordeeld door een onafhankelijke kredietcommissie.

Pieter van Zwanenburg, portefeuillehouder economie van Regio Twente, over het belang van het Twentse fonds Innovatie in gemeenten. “We verwachten veel van het fonds. Het kan een belangrijke rol gaan spelen voor het midden- en kleinbedrijf, nu banken terughoudend zijn bij het verlenen van kredieten. Twente kent een sterke MKB-sector die voor veel werkgelegenheid zorgt. 99% van de bedrijven in Twente behoort tot die sector. En veel innovaties worden juist bij kleinere bedrijven ontwikkeld. Het fonds is laagdrempelig, kleinere bedrijven hebben dan gemakkelijk toegang. Een ander voordeel is de regionale spreiding. MKB-bedrijven zijn verspreid over heel Twente. Ondernemingen uit alle 14 gemeenten kunnen dus een aanvraag indienen. We betrekken op die manier MKB-bedrijven sterker bij innovatie in onze regio.” De regioraad heeft op 3 juli met de voorstellen ingestemd, na uitwerking loopt de communicatie over het fonds via Kennispark Twente. Op verzoek van de regioraad zal ook met locale ondernemersverenigingen worden gesproken, waardoor er wordt aangesloten bij locale plannen.

Voucher en kredieten

Er zijn twee mogelijkheden om een bijdrage te krijgen uit het Twentse fonds Innovatie in gemeenten: een voucher of een krediet. Met een innovatievoucher tot € 5.000 kunnen ondernemingen bestaande kennis inkopen bij kennisinstellingen die veel aan onderzoek doen, zoals UT, ROC van Twente of Saxion. Innovatiekredieten tot maximaal €150.000 zijn bedoeld voor de financiering van innovatieve projecten die leiden tot nieuwe producten die snel in de markt kunnen worden gezet. Een krediet moet inclusief rente gedurende een aantal jaren terugbetaald worden.

Meer informatie over de aanstaande regeling is te vinden op::
http://www.regiotwente.nl/algemene-informatie/persberichten/505-5-miljoen-voor-innovatieve-mkb-bedrijven-in-twente