Skip Navigation LinksHome | Nieuws | Bussemaker beantwoordt vragen over opvolger Afdrachtvermindering onderwijs

Bussemaker beantwoordt vragen over opvolger Afdrachtvermindering onderwijs

Minister Bussemaker van OCW heeft in antwoorden op Kamervragen geschreven dat de nieuwe subsidieregeling voor het beschikbaar stellen van leerwerkplekken door bedrijven, het aantal leerwerkplekken zal bevorderen 'daar waar ze het hardst nodig zijn'. Voor werkgevers die leerwerkplekken beschikbaar stellen, zullen de administratieve lasten wel licht omhoog gaan. De werkgevers zullen immers zelf actief subsidie moeten aanvragen, waar dat nu niet het geval is.

Op dit moment zijn investeringen van ondernemers voor leerwerkplekken fiscaal aftrekbaar met behulp van de Afdrachtvermindering onderwijs (WVAOW). Het kabinet wil echter met ingang van 1 januari 2014 van de regeling af omdat deze te ongericht is (zie ook ons bericht van 24 mei 2013: “Afdrachtvermindering onderwijs wordt subsidieregeling”). Zo is uit onderzoek van Regioplan gebleken dat er een wildgroei van gebruik van de regeling is ontstaan, en dat adviesbureaus de regeling actief verkopen met financieel gewin als belangrijkste motivatie.

Het gevolg daarvan is dat de kosten voor de WVA Onderwijs sinds 2007 zijn verdubbeld tot € 400 miljoen. "Een subsidie maakt het mogelijk om overheidsgeld actiever in te zetten en uitgaven beter te beheersen", zo schrijft Bussemaker, die het budget voor de nieuwe regeling weer terug wil brengen tot € 200 miljoen.

Voor meer informatie zie:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/06/25/beantwoording-kamervragen-afdrachtvermindering-onderwijs-in-een-subsidieregeling.html

en ook 

http://www.sconline.nl/artikelen/details/2013/06-juni/25/Nieuwe-subsidieregeling-bevordert-aantal-leer-werk.html