Skip Navigation LinksHome | Nieuws | Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020)

Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020)

De regelgeving voor het thema duurzame inzetbaarheid is gepubliceerd. Het thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

Aanvragen kunnen ingediend worden in de periode van 15 oktober 2014 (vanaf 09.00 uur) tot en met 7 november 2014 (tot 17.00 uur). Er is voor het komende aanvraagtijdvak een bedrag van 22 miljoen euro beschikbaar. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten en per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgesteld op maximaal € 10.000,-. Uitsluitend kosten van externe adviseurs zijn subsidiabel.

Projecten die in aanmerking komen voor subsidie moeten betrekking hebben op de volgende activiteiten:

  • Bedrijfs-of organisatiescan;
  • Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid werknemers;
  • Gezond en veilig werken;
  • Leercultuur voor werknemers;
  • Aanpassen organisatie van het werk;
  • Interne en externe mobiliteit;
  • Flexibele werkcultuur;
  • Arbeidstijdenmanagement.

Klik hier voor meer informatie over het thema duurzame inzetbaarheid en ESF 2014-2020.