Skip Navigation LinksHome | ESF | ESF 2007-2013

ESF 2007-2013 | Europees Sociaal Fonds

Europees Sociaal Fonds is een Europese subsidieregeling voor versterking van de arbeidsmarkt. ESF subsidie is beschikbaar voor:

 • opleiden van werknemers
 • verhogen van de arbeidsproductiviteit
 • toeleiding naar werk van mensen met een achterstand op of tot de arbeidsmarkt
 • leerlingen op praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs voorbereiden op de arbeidsmarkt of een vervolgopleiding
 • het voorkomen van jeugdwerkloosheid
 • re-integratie van gedetineerden, TBS-ers en jongeren in jeugdinrichtingen

De ESF-subsidie bedraagt 40% van de projectkosten. De definitieve hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van een verantwoording van de werkelijke kosten achteraf. In een aantal sectoren wordt ESF gecombineerd met sectormiddelen en andere subsidieregelingen waardoor bedrijven soms nog maar 10% tot 50% aan opleidingen hoeven bij te dragen.

De mogelijkheden om ESF subsidie aan te vragen zijn per situatie verschillend. Soms is het mogelijk voor een individuele opleiding subsidie te ontvangen. Maar het kan ook zijn dat u een grotere groep mensen wilt opleiden en daarbij gebruik kunt maken van ESF subsidie.

Voorbeelden van projecten gesubsidieerd met ESF:

 • opleiden van verplegend en administratief personeel binnen een zorginstelling
 • voorkomen van schooluitval van jongeren in een samenwerkingsproject van een gemeente en onderwijsinstellingen
 • de invoering van een arbeidsmarktgerichte leerweg binnen een praktijkonderwijs instelling
 • opleiden van medewerkers binnen een penitentiaire inrichting - opleidingen van individuele medewerkers bij een uitzendorganisatie
 • beroepsgerichte opleiding van een aantal medewerkers bij een bedrijf in de installatiebranche

ECG heeft meer dan 25 jaren ESF ervaring. Wij kunnen u informeren over de mogelijkheden en u ondersteunen bij de aanvraag en verantwoording. Indien u geïnteresseerd bent in de mogelijkheden van ESF neem dan contact op met één van de consultants van ECG voor een vrijblijvend advies.

Projectadministratiesysteem

Voor ESF projecten biedt ECG een toegesneden projectadministratiesysteem aan. In ESF online kunt u uw projectadministratie bijhouden en beheren in overeenstemming met de regelgeving. Ook als u zelf uw ESF aanvraag en administratie wilt voeren maar op zoek bent naar een betrouwbaar administratiesysteem, dan is ESF online wat voor u. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.