ECG is thuis in subsidies voor werk en scholing Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Subsidiemogelijkheden voor werk en scholing Subsidies voor landbouw en milieu innovaties Subsidiemogelijkheden voor de logistieke sector Mogelijkheden voor innovatie subsidies Fiscale voordelen en subsidies voor stages en praktijkleren Fiscale voordelen voor energiebesparingen Subsidie voor innovaties in de zorg Fiscale voordelen en subsidies voor stages en praktijkleren Europese subsidies Regelingen voor het primair en voortgezet onderwijs Subsidies voor veiligheid

Actuele thema's

Actueel

lees meer...

Gespecialiseerd in subsidies

ECG heeft als subsidieadviesbureau al meer dan 25 jaren ervaring in het begeleiden van haar klanten bij het aanvragen van subsidies en het op een juiste wijze realiseren van gesubsidieerde trajecten.

Uitgelicht

NIEUW ESF 2014-2020   Speur en ontwikkeling    Besparing loonkosten
ESF   Speur en ontwikkelingswerk    wva

ESF is een subsidiefonds van de Europese Unie op het gebied van werkgelegenheid. De regelgeving is gepubliceerd en de eerste aanvragen kunnen ingediend worden!

  De WBSO is voor iedere ondernemer die onderzoek doet naar technologische vernieuwingen, daarbij tegen technische knelpunten aanloopt en deze zelf oplost.   Praktijkleren is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

lees meer...

 

lees meer...

 

lees meer...

 DJIPortal voor DefensiePortal voor Emancipatie  

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek

meer informatie