Skip Navigation LinksHome | Over ECG | Korte profielschets

Korte profielschets ECG

ECG is gespecialiseerd in subsidiebeheer, subsidieadvies en projectadministraties. Al meer dan 25 jaar ondersteunen wij publieke en private organisaties bij het aanvragen en verantwoorden van subsidies. Onze medewerkers beschikken over zeer ruime kennis en ervaring op het gebied van subsidies.

Binnen dit vakgebied zijn medewerkers gespecialiseerd in onder meer procesmanage-ment, (Europees) aanbesteden, audit & control, onderwijs en automatisering.

Onze visie ten aanzien van onze dienstverlening baseert zich op: 

 • Professionaliteit van dienstverlening
 • Partnership en maatwerk 
 • Proactiviteit en vernieuwing  

De processen van ECG zijn gekwalificeerd conform ISO 9001:2000. 

Dienstverlening en producten

Binnen onze dienstverlening onderscheiden wij: 

 • Subsidieadvies 
 • Subsidiebeheer 
 • Automatisering  

Subsidieadvies omvat het identificeren, uitwerken en realiseren van subsidiemogelijkheden voor organisaties. Op basis van activiteiten binnen de organisatie wordt nagegaan of er subsidiemogelijkheden zijn. Indien er mogelijkheden zijn worden deze verder uitgewerkt waarbij onder meer gekeken wordt naar de kosten/baten en risico’s. Vervolgens wordt een aanvraag opgesteld waarbij de kansen op toekenning maximaal worden benut. Na toekenning begint vaak het belangrijkste onderdeel: de verantwoording van de subsidie tot en met de eindafrekening en controle.

Onze dienstverlening op het gebied van Subsidiebeheer bestaat uit programmamanagement en beheer van subsidieprogramma’s of subsidieregelingen. ECG kan het volledige programma management verzorgen of ondersteuning bieden op onderdelen als: vertaling van beleid naar regeling, beoordeling aanvragen en rapportages, reviews en monitoring, helpdesk, betalingsbeheer, etc.  

Als aanvulling op subsidieadvies en –beheer heeft ECG eigen software ontwikkeld om de subsidieprocessen te ondersteunen. De voornaamste applicaties zijn 

 • ESF online: voor het voeren van een projectadministratie met name geschikt voor ESF-projecten
 • SubsidieBeheer online (SBOnline): voor het beheer van aanvragen 

Europees Sociaal Fonds

Vanaf 1984 houdt ECG zich al bezig met o.a. subsidies inzake de Europese Structuurfondsen waaronder het Europees Sociaal Fonds (ESF). Onze expertise op het gebied van ESF is zeer uitgebreid. In de huidige ESF-periode ondersteunen wij tal van organisaties binnen de Acties A, B, C, D en E van de ESF Subsidieregeling.

Onze dienstverlening in het kader van ESF bestaat uit: 

 • projectmanagement en coördinatie
 • opstellen van aanvraag, begroting en rapportages 
 • opzet administratieve organisatie en inrichting projectadministratie
 • benchmarks en aanbestedingen
 • aanvraag van branche-erkenningen
 • interne controle 
 • voeren van de projectadministratie
 • inzet softwareapplicatie ESF online voor het voeren van de ESF projectadministratie
 • communicatie en informatie d.m.v. voorlichting, helpdesk, website 
 • begeleiding bij controles en afstemming met het Agentschap SZW
 • begeleiden bij controles door het Ministerie van Financiën (auditautoriteit ESF), Europese Commissie en Rekenkamer

Voorbeeldprojecten ESF

ECG werkt onder meer aan de volgende opdrachten:
 • Ministerie van Defensie: projectcoördinatie en ESF administratie scholing van werkenden, 2500 werknemers bij Marine, Luchtmacht en Marechaussee, gevraagde ESF subsidie ca. 4 mln.
 • Cordaid: aanvraag subsidie voor duurzame inzetbaarheid vitale bedrijven, verleende subsidie 18.000.
 • Praktijkonderwijs: opstellen aanvraag en ondersteuning ESF administratie 2012/2013 voor 45 scholen in het Praktijkonderwijs, gevraagde ESF subsidie ruim 9 mln.
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie/DJI: ca. 50 ESF projecten voor re-integratie van (ex-)gedetineerden, 5.000 deelnemers, gerealiseerd ESF-budget ruim 10 mln per jaar.
 • Automotive: WBSO/RDA subsidie voor een innovatief project binnen de autobranche
 • Telecom: WBSO/RDA subsidie voor efficiëntere software binnen communicatienetwerken
 • Gemeente Nijmegen: projectcoördinatie en ondersteuning ESF administratie doelgroep ruim 500 niet uitkeringsgerechtigden, gevraagde ESF subsidie ruim 1 mln.
 • ERGON: projectcoördinatie en ondersteuning ESF administratie scholing van werkenden, ruim 200 deelnemers, gevraagde ESF subsidie 323.000.
 • Ministerie van OCW – CFI (DUO): Afhandeling ESF-trajecten. In de periode 2000-2007 heeft ECG OCW ondersteund bij het volledige subsidiebeheer voor BBL, VSV en Praktijkonderwijs. Momenteel wordt gewerkt aan de afhandeling van de laatste declaraties.
 • Gemeente Enschede: projectcoördinatie ‘Enschede Werkt’