Skip Navigation LinksHome | Subsidiebeheer

Subsidiebeheer voor Publieke organisaties

ECG heeft ruime expertise in het beheer van subsidieprogramma’s voor overheidsinstellingen en andere publieke organisaties. Door de flexibele inzet van gekwalificeerde medewerkers en een online beheersysteem zijn we in staat in relatief korte tijd subsidie programma´s praktisch en efficiënt in te richten.

Onze dienstverlening Subsidiebeheer bestaat uit:

 • Programmamanagement: volledig beheer van subsidieprogramma’s of subsidieregelingen 
 • Ondersteuning bij het behandelen van aanvragen en/of rapportages 
 • Opstellen en actualiseren Algemene Subsidie Verordening (ASV)
 • Subsidiebeheersysteem  (SB Online)

Programmamanagement en Ondersteuning subsidiebeheer

Het beheer van subsidieprogramma’s en ondersteuning bij de uitvoering van subsidieregelingen is onze kern activiteit. Wij bieden u de mogelijkheid het volledige subsidiebeheer uit te besteden of gebruik te maken van tijdelijke ondersteuning bij onderdelen van subsidiebeheer, o.a.:

 • vertalen beleid naar subsidieregeling 
 • communicatie: communicatieplan, brochures, handleidingen, voorlichting, website behandelen aanvragen en rapportages 
 • reviews en monitoring 
 • helpdesk 
 • betalingsverkeer
 • managementrapportages en evaluaties 
 • opzet en beheer AO/IC bezwaar- en beroepsprocedures.

Algemene Subsidie Verordening (ASV)

Verbetering van de dienstverlening en vermindering van de regeldruk en administratieve lasten zijn actuele thema´s binnen de overheid. Eén van de terreinen waarop veel winst kan worden behaald is het subsidie beleid. Het voornaamste instrument hiervoor is een eenvoudige en heldere

Algemene subsidieverordening die gebruiksvriendelijk en efficiënt is.  De Algemene subsidieverordening (ASV) is de kapstok voor de diverse subsidieregelingen binnen uw organisatie.  

ECG biedt deskundige ondersteuning om het subsidiebeleid binnen uw organisatie te stroomlijnen.

Subsidiebeheersysteem

Een gestroomlijnd subsidiebeleid kan niet zonder een subsidie beheersysteem welke:

 • Orde brengt en overzicht houdt over alle subsidieaanvragen die worden ingediend 
 • Efficiënt en kostenbesparend werkt.  

ECG biedt u hiervoor het subsidie beheersysteem SB Online, ontwikkeld op basis van 25 jaar ervaring in subsidie en programma management. 

SB online biedt integraal beheer van subsidieprocessen van aanvraag t/m eindafrekening. 

SB Online wordt aangeboden als Software as a service (Saas), dus geen kostbare investeringen en risicovolle implementatietrajecten, u betaalt alleen naar gebruik.