Skip Navigation LinksHome | Thema's | Cultuur en Maatschappij

Cultuur en Maatschappij

Zowel het Rijk, de provincies en gemeentes hebben een budget voor cultuurbeleid, waarbinnen veelal subsidieregelingen zijn opengesteld waarmee beleidsdoelen kunnen worden verwezenlijkt. Daarnaast zijn voor uiteenlopende culturele activiteiten gelden beschikbaar vanuit letterlijk honderden fondsen. Organisaties binnen de culturele sector komen vrijwel altijd in aanmerking voor financiële ondersteuning van (een deel van) hun activiteiten, al dan niet projectgebonden.

Voorbeelden van subsidiemogelijkheden:

  • Versterking van het culturele klimaat in een bepaalde regio
  • Stimulering van culturele betrekkingen tussen EU-landen
  • Ondersteuning van podiumkunsten (zang, dans, theater)
  • Cultuureducatie Monumentenzorg, behoud en restauratie van cultureel erfgoed
  • Bevordering beeldende kunst en vormgeving

Wat kan ECG voor u betekenen?

ECG informeert u graag over de diverse subsidiemogelijkheden voor uw organisatie. We bieden onze klanten op maat gesneden dienstverlening aan. Naast het opstellen en indienen van subsidieaanvragen kan ECG tevens ondersteunen bij de afwikkeling van het volledige subsidietraject.

Meer informatie

Neemt u voor vrijblijvend advies over subsidiemogelijkheden voor uw organisatie contact op met een consultant van ECG.

 Telefoon: 053 430 63 42 
 E-mail ecg@ecg.nl