Skip Navigation LinksHome | Thema's | Energie, milieu en duurzaamheid

Energie, milieu en duurzaamheid

Milieu neemt een belangrijke plaats in binnen  het taakbeleid van de overheid. Binnen dit thema is het subsidie-instrument zeer geschikt om milieuvriendelijk en energiezuinig gedrag te stimuleren. Vanuit diverse subsidieregelingen worden dan ook uiteenlopende activiteiten ondersteund. Zowel bedrijven alsmede (lokale) overheden en non-profit organisaties kunnen voor hun initiatieven in aanmerking komen voor subsidie.

Voorbeelden van subsidiemogelijkheden:

  • Innovatieve projecten gericht op energiebesparing en duurzaam ondernemen
  • Stimulering van duurzame energieproductie (elektriciteit / gas)
  • Stimulering emissiereducerende investeringen
  • Aanschaf milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Wat kan ECG voor u betekenen?

ECG informeert u graag over de diverse subsidiemogelijkheden voor uw organisatie. We bieden onze klanten op maat gesneden dienstverlening aan. Naast het opstellen en indienen van subsidieaanvragen kan ECG tevens ondersteunen bij de afwikkeling van het volledige subsidietraject.

Meer informatie

Neemt u voor vrijblijvend advies over subsidiemogelijkheden voor uw organisatie contact op met een consultant van ECG.

 Telefoon: 053 430 63 42 
 E-mail ecg@ecg.nl