Skip Navigation LinksHome | Thema's | Internationale samenwerking en Export

Internationale Samenwerking & Export

De overheid beloont initiatieven ter bevordering van internationaal ondernemen en internationale samenwerking. Met name samenwerkingsverbanden van ondernemers worden via subsidie gestimuleerd om kansrijke buitenlandse markten te betreden. Kennisinstellingen en overheden en overige partijen uit een netwerk kunnen tevens participeren. Daarnaast zijn er subsidiemogelijkheden voor ondernemers die zich (gaan) bezighouden met export.

Voorbeelden van subsidiemogelijkheden:

  • Stimulering van export naar niet-westerse landen
  • Samenwerking op het gebied van onderwijs (waaronder ook uitwisselingsprojecten)
  • Stimulering van internationaal ondernemen binnen het Nederlandse bedrijfsleven
  • Haalbaarheidsstudies in het kader van exporteren
  • Uitvoering van projecten in ontwikkelingslanden

Wat kan ECG voor u betekenen?

ECG informeert u graag over de diverse subsidiemogelijkheden voor uw organisatie. We bieden onze klanten op maat gesneden dienstverlening aan. Naast het opstellen en indienen van subsidieaanvragen kan ECG tevens ondersteunen bij de afwikkeling van het volledige subsidietraject.

Meer informatie

Neemt u voor vrijblijvend advies over subsidiemogelijkheden voor uw organisatie contact op met een consultant van ECG.

 Telefoon: 053 430 63 42 
 E-mail ecg@ecg.nl