Skip Navigation LinksHome | Uitgelicht | WBSO

WBSO | Speur en ontwikkelingswerk

WBSO Speur en ontwikkeling

De WBSO is een doorlopende fiscale stimuleringsregeling waarmee de Nederlandse overheid een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk, vergelijkbaar met Research and Development, compenseert. Het budget voor de WBSO in 2015 bedraagt € 794 miljoen. De WBSO is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland die onderzoek doet naar technologische vernieuwingen, daarbij tegen technische knelpunten aanloopt en deze zelf oplost. Van midden- en kleinbedrijf tot multinational, van starter tot familiebedrijf.

Fiscale bijdrage

De WBSO verlaagt de loonkosten aanzienlijk. Bij toewijzing ontvangt u een tegemoetkoming. Niet contant, maar in de vorm van een vermindering op uw loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en/of aftrek S&O onderzoek (inkomstenbelasting).

Rekenvoorbeeld

Een simpel rekensommetje op basis van 750 WBSO uren op jaarbasis met een gemiddeld uurtarief van € 29,- levert op jaarbasis een loonkostenbesparing op van (tot € 250.000 aan loonkosten):

 * 50% (starter)  € 10.875,00
 * 35%  € 7.612,50

Wie komt in aanmerking?

 1. een (startende)ondernemer die één of meer werknemers S&O onderzoek laat verrichten;   
 2. een niet-ondernemer die in opdracht en voor rekening van een Nederlandse onderneming S&O onderzoek verricht (contractresearch);  
 3. een (startende)zelfstandige die zelf S&O onderzoek verricht. Een zelfstandige die personeel in dienst heeft, kan zowel in aanmerking komen voor de vermindering van de loonheffing voor het personeel als voor de eigen aftrek S&O onderzoek.

Wat zijn de voorwaarden?

 • De Speur en Onderzoek werkzaamheden organiseert en voert u zelf uit.
 • De technologische ontwikkeling is nieuw voor uw organisatie.
 • Er moeten technische knelpunten bij de ontwikkeling aanwezig zijn.
 • De werkzaamheden moeten nog plaatsvinden (u vraagt dus altijd vooraf WBSO aan).

Vier soorten S&O projecten

Voor WBSO komen vier soorten S&O projecten in aanmerking

 1. Analyse technische haalbaarheid van S&O 
 2. Ontwikkelingsprojecten op technisch nieuwe (onderdelen van) producten, processen of programmatuur. Voor producten en productieprocessen geldt dat het om tastbare, fysieke zaken moet gaan.
 3. Technisch wetenschappelijk onderzoek naar gebieden als: fysica, chemie, biotechnologie, productietechnologie, informatie- of communicatietechnologie.
 4. Technisch onderzoek op de verbetering van uw fysieke productieproces of de door u gebruikte programmatuur.