Skip Navigation LinksHome | Uitgelicht | Research en Development aftrek (RDA)

Research en Development aftrek (RDA)

RDA

Naast de WBSO wil de overheid met de RDA (Research en Development aftrek) de innovatie in Nederland bevorderen. De RDA biedt fiscaal voordeel, is een extra aftrekpost voor kosten en uitgaven, en kan alleen tegelijkertijd met de WBSO aanvraagt worden. Het budget voor 2015 bedraagt € 238 miljoen.

Fiscale bijdrage

De RDA biedt fiscaal voordeel. Het is een aftrekpost voor uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. De kosten en de uitgaven die in aanmerking komen moeten gerelateerd zijn aan het WBSO project. In 2015 is het RDA-bedrag 60% van de goedgekeurde kosten en uitgaven, of 60% van het forfaitaire bedrag op basis van de goedgekeurde S&O-uren.

Wie komt in aanmerking?

 1. Ondernemers die een S&O-verklaring (WBSO) hebben ontvangen of aangevraagd.
 2. Ondernemers die vennootschapsbelastingplichtig zijn en zelfstandige ondernemers die inkomstenbelastingplichtig zijn.

Waarvoor kunt u RDA aanvragen?

Kosten voor de realisatie van eigen speur- en ontwikkelingswerk en uitgaven voor nieuw vervaardigde bedrijfsmiddelen die voor het speur- en ontwikkelingswerk noodzakelijk zijn. Enkele voorbeelden zijn als volgt:

 • verbruiksgoederen, materialen en grondstoffen voor het doen van proeven of het maken van proefbatches (o.a. farmacie, chemie); materialen en onderdelen voor het zelf vervaardigen van prototypes;
 • het laten vervaardigen van prototypes door derden;
 • uitgaven voor ICT-middelen: licensies voor specifieke softwarepakketten of ICT-tools;
 •  specifieke hardware (bijv. een krachtige rekenprocessor);
 • inkopen van specifieke kennis of diensten van derden;
 • doen van metingen aan of het testen van prototypes;
 • huur of lease van apparatuur van derden;
 • uitgaven voor (delen van) gebouwen direct en uitsluitend dienstbaar aan S&O-werkzaamheden (bijv. een laboratorium of werkplaats voor bouw prototype);
 • uitgaven voor apparatuur of instrumenten specifiek bedoeld voor:
  • speur- en ontwikkelingswerk;
  • het vervaardigen van: modellen;
   • proefbatches;
   • prototypes.

Nadere voorschriften

Na toekenning van een RDA-beschikking geldt het volgende voorschrift -> binnen 3 maanden na afloop van een kalenderjaar meldt de aanvrager aan Agentschap NL welke R&D-investeringen genoemd in de RDA-beschikking hij werkelijk heeft gedaan en wat de bijbehorende daadwerkelijke kosten zijn.