Skip Navigation LinksHome | Uitgelicht | WVA besparing op loonbelastingen

WVA | besparing op loonbelastingen

WVA besparing loonbelasting

Werkgever betaalt minder loonbelasting bij opleiding en innovatie.

Dankzij de WVA regeling kunnen werkgevers aanmerkelijk besparen op de af te dragen loonbelasting indien werknemers opleidingen volgen of bezig zijn met innovatie. U heeft al recht op een afdrachtvermindering van 2.500 euro wanneer u één medewerker in dienst heeft die de beroepspraktijkvorming volgt van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

De WVA regeling geldt voor:

  • werknemers die een BBL opleiding volgen.
  • werknemers die  een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties) volgen. Met een procedure Erkenning verworven competenties (EVC-procedure) kan uw werknemer laten vaststellen welke competenties hij door werkervaring al heeft en welke aanvullende opleidingen hij eventueel nodig heeft.
  • werknemers die een HBO-duaal opleiding volgen.
  • voormalige werklozen die een opleiding volgen gericht op het behalen van een startkwalificatie.
  • leerlingen die een leer-werktraject volgen in het derde en vierde jaar van het vmbo.
  • stageplaatsen voor BOL leerlingen niveau 1 of 2.
  • werknemers die in 2010 een functiegerichte opleiding zijn gestart die opleidt tot een hoger niveau (ook hbo).
  • werknemers die zich bezig houden met onderzoek en ontwikkeling voor innovaties op het gebied van processen, nieuwe producten of nieuwe programmatuur (zie ook wbso).

In de praktijk blijkt dat organisaties die al gebruik maken van de WVA dit niet maximaal benutten. Naast de WVA zijn vaak ook andere subsidies mogelijk indien uw werknemers opleidingen volgen. De mogelijkheden zijn per organisatie verschillend. Neem contact op met ECG om de mogelijkheden voor uw organisatie te laten onderzoeken. Indien u zelf een opleiding volgt vraag dan uw werkgever contact op te nemen.  

ECG verricht deze werkzaamheden op basis van no cure, no pay. U betaalt geen voorschot, maar een vooraf afgesproken percentage over het bedrag dat u uiteindelijk in mindering mag brengen op uw aangifte.